Το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Άμφισσας διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: « Οι προοπτικές της Δια Βίου Μάθησης μέσω της Τυπικής Εκπαίδευσης ». Η Ενημέρωση θα λάβει χώρα την Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2015, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άμφισσας που εδρεύει στην Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα. Ως ώρα διεξαγωγής ορίζεται η 19:00.

Στόχος της Ημερίδας είναι να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας -του Ν. Φωκίδας- σχετικά με την λειτουργία του Εσπερινού Γυμνασίου Λ.Τ. Άμφισσας και να γίνει παρουσίαση του σχολείου και των δυνατοτήτων - προοπτικών εξέλιξής τους μέσα από τη φοίτησή τους σε αυτό.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα καλυφθούν τα θέματα :

·         Παρουσίαση του Σχολείου: Δομή ? Τάξεις ? Μαθήματα - Προοπτικές

·         Εμπειρίες Διδασκόντων και Διδασκομένων του Εσπερινού Σχολείου

·         Διεξαγωγή Συζήτησης και σχετικών ερωτήσεων

 afisa