Αρχική

Αρχική

Η είσοδος του κτηρίου του Γυμνασίου Άμφισσας, όπου και συστεγάζεται το Εσπερινό Γυμνάσιο Λ.Τ. Άμφισσας.

 Η κύρια είσοδος του Εσπερινού Γυμνασίου Λ.Τ. Άμφισσας

Άποψη του κτηρίου του Σχολείου και του προαυλίου.