Επίσκεψη στο Σχολείο από την Υπεύθυνη του ΚΕΣΥΠ Φωκίδας

Επίσκεψη και Ενημέρωση από την Υπευθυνη ΚΕΣΥΠ Φωκίδας για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

kesyp1

 

kesyp2